• 098-8733629200

قوانین و مقررات جهانگردی و هتلداری

نویسنده: محمود یزدی مهریزی

یکی از مهمترین مسائلی که به رعایت حقوق گردشگران کمک می‌کند، اطلاع‌رسانی در خصوص نظام اداری و حقوقی ایران در رابطه با گردشگران است. کتاب حاضر اولین کتابی است که به طور ویژه به این موضوع پرداخته و ضمن روشن کردن سازمان اداری ایران در رابطه با امور گردشگری به تشریح حقوق گردشگران خارجی پرداخته به نحوی که مطالعه آن موجب می‌شود دست‌اندرکاران امور گردشگری و هموطنان با این موضوعات آشنایی بیشتری پیدا کنند و شبهاتی که در این خصوص وجود دارد مرتفع شود.