• 098-8733629200

ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ و ه‍ت‍ل‍داری

گردآورنده: مهدی آسیایی
موضوع کتاب درمورد جهانگردی، واژه‌نامه‌ها، انگلیسی ، جهانگردی، واژه‌نامه‌ها - فارسی، جهانگردی، اصطلاحها و تعبیرها ،فارسی - واژه‌نامه‌ها - انگلیسی , زبان انگلیسی - واژه‌نامه‌ها - فارسی است. که می توانید با تهیه این کتاب از مطالب ارزنده آن بهره مند شوید.
ناشر : سگال