• 098-8733629200

دیکشنری تخصصی مدیریت هتلداری

هتلداری هم مثل تمام علوم دیگر برای خود دارای اصطلاحات تخصصی است.

این واژه نامه یک نسخه کوتاه از دایره المعارف بین المللی مدیریت هتلداری است. این کتاب شامل ۷۳۴ مدخل که شامل بیش از ۱۱۰،۰۰۰ کلمه است می باشد.