• 098-8733629200

فرانت آفیس

این کتاب به ذکر و بررسی نکات ناگفته هتل و هتلداری می‌پردازد. و باتوجه به تخصص نویسنده و تجربه عملی وی در این حوزه، مطالب کتاب به‌گونه‌ای سازماندهی شده‌اند که ضمن تلفیق مطالب تئوری و عملی، عاری از پیچیدگی کلام بوده و مخاطب به راحتی می‌تواند با مطالب ارتباط برقرار کند.

برخی مباحث این کتاب عبارتند از:
ـ ​کلیات صنعت هتل‌داری (روادید ـ گذرنامه ـ انواع هتل ـ درجه‌بندی هتل‌ها و...)
ـ فرانت آفیس و اجزای آن
ـ انجام امور قبل از ورود مهمان
ـ تخصیص اتاق به هنگام ورود
ـ صندوق مرکزی هتل و تسویه حساب با مهمان
​ـ راهبردهای قیمت‌گذاری در هتل‌ها
نویسنده: سید امید آقامیری