• 098-8733629200

سویت

The Woods

توضیحات راجب سویت

45600 تومان برای یک شب

سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده

امکانات اتاق

امکانات هتل

موقعیت مکانی

آدرس: سنندج رو به روی دانشگاه علوم پزشکی
تلفن : تلفن : 087336229200 الی 204
ایمیل info@shadiHotel.com

خدمات رفاهی

نکات ضروری

سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانوادهسویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده سویت فوق لاکچری مناسب برای خانواده

شروع قیمت از 1258 تومان